Margita Bugányová - ohlednutí za závodní kariérou i plány do budoucna